referencie

1. Fasádny obklad smrek

drevina smrek na fasády a terasy realizácia v rámci projektu Viladomy Tajovského v Banskej Bystrici

6. Fasádny obklad jaseň

drevina jaseň, profil C23J, rozmer 20 x 150 mm realizácia  v areáli Penati Golf rezort v Sajdíkových Humenciach

4. Terasa borovica

drevina borovica, profil D34, teni klip, ošetrenie olejom

3. Terasa borovica

drevina borovica, profil D34, teni klip, ošetrenie olejom

2. Terasa borovica

drevina borovica, profil D45J, Pacs systém

1. Terasa borovica

drevina borovica, profil D45J, Pacs systém

7. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D45J, Pacs systém

6. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D45J, Pacs systém

5. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D45J, Pacs systém

4. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D31, realizácia v Kanade

3. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D4, realizácia v USA

2. Terasa jaseň

drevina jaseň, profil D4, bez použitia oleja, realizáca školy v Dánsku