6. Fasádny obklad jaseň

6. Fasádny obklad jaseň

drevina jaseň, profil C23J, rozmer 20 x 150 mm

realizácia  v areáli Penati Golf rezort v Sajdíkových Humenciach

Comments are closed.